Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pedagog specjalny

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”.

- Janusz Korczak

Kim jest pedagog specjalny?

Pedagog specjalny wspiera i pomaga uczniom m.in. w nauce, kiedy dziecko mierzy się
z barierami spowodowanymi przez różnego rodzaju trudnościami. Pedagog specjalny pomaga również uczniom w odnalezieniu własnego miejsca w klasie lub grupie, wspiera i pomaga rozwiązywać konflikty. Do pedagoga specjalnego można zgłosić się w każdej sprawie, która dotyczy nauki, samopoczucia i niepokojących sytuacji zaistniałych w szkole, czy domu rodzinnym.

 • W racy z małymi dziećmi wspiera ich potrzeby rozwojowe.
 • W pracy z dziećmi szkolnymi wspiera potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
 • Pracuje również z osobami dorosłymi wspierając procesy socjalizacji oraz sfery życia zawodowego.

Co należy do zadań pedagoga specjalnego?

 • Wspieranie wychowawców i nauczycieli w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
 • Współpraca z zespołem planującym i koordynującym kształcenie specjalne.
 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 • Organizowanie zajęć w szczególności dla dzieci z trudnościami w nauce i dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.
 • Praca pedagoga specjalnego zależy od specjalności danego pedagoga i instytucji, w której został zatrudniony.

Poproś o pomoc gdy:     
- masz problemy z nauką,
- szukasz pomocy w nauce,
- masz problem z porozumieniem się z kolegami,
- masz problem i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić,
- martwi Cię sytuacja w domu rodzinnym,
- chcesz powiedzieć komuś o swoim sukcesie,
- chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz jak,
- chcesz po prostu porozmawiać,
- nie wiesz, jaką wybrać dalszą drogę kształcenia.


Zachęcamy do korzystania z dostępności pedagoga specjalnego
w naszej szkole. Prosimy rodziców o zgłaszanie trudności edukacyjno-rozwojowych, jak również sygnalizowanie mocnych stron i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

Pedagog specjalny w naszej szkole:

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Nazywam się Martyna Sałasińska, jestem pedagogiem specjalnym w naszej szkole. Wraz z psychologiem  Panią Izabelą  i pedagogiem szkolnym Panią Agnieszką, organizuję  pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży w naszej szkole. Naszym celem jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia oraz stwarzanie mu takich warunków, aby aktywnie i w pełni uczestniczył w życiu placówki oraz wspomaganie rozwoju psychicznego, społeczno-emocjonalnego i efektywności uczenia się.  Istotą udzielanej pomocy przez nas pomocy jest:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz
 • identyfikowanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.
Godziny pracy pedagoga specjalnego:

Poniedziałek

08:15-08:45 - zajęcia indywidualne

12:15-13:05 - zajęcia indywidualne

 Wtorek

08:20 - 08:40 - zajęcia indywidualne WWR

12:15-13:05 - zajęcia indywidualne

13:05-14:05 - Działania pedagoga specjalnego. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami, uczniami, rodzicami/ czynności w ramach pracy zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej/ obserwacja/ warsztaty/ pogadanki/ działania interwencyjne/ profilaktyczne/ psychoedukacyjne

Środa

11:00-14:00 - Działania pedagoga specjalnego. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami, uczniami, rodzicami/ czynności w ramach pracy zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej/ obserwacja/ warsztaty/ pogadanki/ działania interwencyjne/ profilaktyczne/ psychoedukacyjne

Czwartek

12:15-13:05 - zajęcia indywidualne

Piątek

08:30 - 12:30 - Działania pedagoga specjalnego. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami, uczniami, rodzicami/ czynności w ramach pracy zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej/ obserwacja/ warsztaty/ pogadanki/ działania interwencyjne/ profilaktyczne/ psychoedukacyjne

 

Data dodania: 2022-09-20 12:15:25
Data edycji: 2024-04-18 12:31:04
Ilość wyświetleń: 652

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Najpiękniejszym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.

T. Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook