Konkursy


 

 


 

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS AFORYSTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

     Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach – Piotrowicach zapraszają do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Aforystycznym dla dzieci i młodzieży
MÓJ PATRIOTYZM, MOJA OJCZYZNA
Motywem przewodnim III edycji konkursu są polscy żołnierze spod Monte Cassino jako wzór niezłomnej postawy w obliczy przeciwności losu.
CELE KONKURSU
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej.
- Promowanie młodych talentów literackich.
- Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
- Pielęgnowanie pamięci o polskich żołnierzach biorących udział w bitwie o Monte Cassino w 1944 roku.

Więcej informacji: https://konkursydladzieci.eu/zobacz/iii-ogolnopolski-konkurs-aforystyczny-dla-dzieci-mlodziezy/

 


 "CO ZAWDZIĘCZAM PSZCZOŁOM?" KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

         W ramach współpracy Lubelskiego Kuratora Oświaty z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” zapraszamy wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym „Co zawdzięczam pszczołom?”.
     Regulamin konkursu, interaktywny formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej 
https://www.lubelskie.pl/pszczola/ w zakładce „Konkursy”.
     Informacje na temat konkursu oraz plakaty do pobrania znajdują się w załącznikach.
Termin nadsyłania prac upływa 4 maja 2021 r.
     Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

     W razie pytań, prosimy kontaktować się z Panią Weroniką Adamczyk.

 

 


 

 JURIJ GAGARIN - PIERWSZY CZŁOWIEK W KOSMOSIE - OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  

 

     Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia Yuri’s Night Wrocław 2021. Adresowany jest do wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych.
Konkurs ma na celu popularyzację technologii kosmicznych oraz rozbudzenie żywego zainteresowania naukami ścisłymi w połączeniu z artystycznymi, w myśl nurtu STEAM.
     Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
a. Kategoria I – do lat 10
b. Kategoria II – 10-16 lat
c. Kategoria III – powyżej 16 lat
     TEMATYKA–
     Praca Konkursowa ma dotyczyć Jurija Gagarina – pierwszego człowieka w kosmosie, w dowolnym ujęciu – scenki podboju kosmosu, scenek z życia bohatera lub wizja artystyczna.
     Warunki techniczne:
Praca plastyczna może zostać wykonana w dowolnej technice, dozwolone są zarówno prace manualne, jak i grafika komputerowa. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym formacie, na płaskiej powierzchni.
    W przypadku Uczestników niepełnoletnich do maila z Pracą Konkursową należy załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
     Terminy:
Prace konkursowe mogą być zgłaszane do dnia 04.04.2021 roku (do godz. 23.59).
     Zgłoszenie do konkursu następuje drogą mailową na adres kontakt@wrospace.pl poprzez wysłanie skanu Pracy Konkursowej. Pliki w formacie .png, .jpg lub .jpeg należy nazwać wg schematu: NR KATEGORII_IMIĘ_NAZWISKO (np. II_JAN_KOWALSKI). Temat maila należy podać wg wzoru: [KONKURS PLASTYCZNY] NR KATEGORII IMIĘ NAZWISKO (np. [KONKURS PLASTYCZNY] II JAN KOWALSKI). Ponadto do maila należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "MIESZKAŃCY STUMILOWEGO LASU - KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE"

 

 

     Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mieszkańcy Stumilowego Lasu – Kubuś Puchatek i przyjaciele" jest skierowany do dzieci z klas I – IV ze szkół podstawowych z terenu całej Polski (6-11 lat).
     Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci poprzez popularyzację książki A. A. Milne pt.: „Kubuś Puchatek”; przybliżenie postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół; rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci oraz promocja talentów i wspieranie twórczych postaw dzieci.
     Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej całą postać
lub portret wybranego bohatera książki A.A. Milne pt.: „Kubuś Puchatek”.
     Pracę należy wykonać w formacie A2, A3 lub większym, dowolną płaską techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, wyklejanie, techniki własne) za wyjątkiem materiałów sypkich, nietrwałych lub plasteliny.
     Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 14 maja 2021 roku.

 


 

 

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI "BEZPIECZNIE NA WSI MAMY - OD 30 LAT Z KRUS WYPADKOM ZAPOBIEGAMY"

 

 


 

 


KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN

 


 EKOLOGICZNA PANI WIOSNA

 

 

 

 

     Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy strój pani wiosny z tworzyw ekologicznych.

1.    Konkurs oceniony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I- III,

- uczniowie klas IV- VI,

- uczniowie klas VII- VIII.

Kryteria oceny:

1.    Dobór wykorzystanego materiału.

2.    Estetyka wykonania.

3.    Ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:

- Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostaną ocenami z przyrody (klasy I- III), plastyki (klasy IV- VI i VII) oraz geografii (klasa VIII).

- pochwałą i dodatnimi punktami z zachowania.

     Zdjęcie w stroju wiosny prześlij do 19.03.2021r. na platformę Librus do Pani Weroniki Adamczyk oraz Pani Katarzyny Bernaciak

 

 


 

 


 

 XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”

    

     Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”.

     Konkurs skierowany są do uczniów kl. I - VIII szkół podstawowych, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III (pierwsza kategoria wiekowa)
uczniowie klas IV-VIII (druga kategoria wiekowa).

     Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3.

     Prace przestrzenne, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.
Szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 10 prac w każdej grupie wiekowej.
Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.
Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac.

Prace prosimy nadsyłać do dnia  9 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu pracy do organizatora) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
ul. Podzamcze 9
20-126 Lublin


z dopiskiem „Konkurs Polscy sportowcy”


 Konkurs "Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie"

     Szanowni Państwo!

     W roku szkolnym 2020/2021 obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Rocznica skłoniła Panią Beatę Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego do zorganizowania, wspólnie z  Lubelskim Kuratorem Oświaty, Panią Teresą Misiuk, konkursu poświęconego temu wydarzeniu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego.

     Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie”.  Głównym celem konkursu jest  uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w dowolnej technice (na przykład: rysunek, collage, grafika komputerowa, pastele, linoryt) poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja.    

     Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte w regulaminie konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 9 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego), pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić. Podsumowanie konkursu odbędzie się do końca maja 2021 roku, o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

https://www.kuratorium.lublin.pl/index.php?akc=akt&op=szcz&id=11081

 


 „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” – weź udział w konkursie IPN

 

     Jeszcze do 12 marca można przesyłać prace na konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”. Przedsięwzięcie organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu komiksu przedstawiającego epizod z historii Polski z lat 1917-1990 z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

     Konkurs IPN na komiks historyczny

     Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” IPN organizuje już po raz dziewiąty. Jego celem jest popularyzowanie historii Polski XX wieku (lata 1917-1990) oraz zachęcenie uczniów do przedstawiania najnowszych dziejów za pomocą popularnych środków wyrazu.

     Prace konkursowe mogą być przygotowywane indywidualnie lub zespołowo (zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby). Uczestnikiem konkursu jest także nauczyciel – opiekun pracy. Organizatorzy nie określają limitu prac, które może nadesłać jedna szkoła lub nauczyciel.

     Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 11-13 lat; 14-16 lat; 17–19 lat.

     Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu komiksu w polskiej wersji językowej. Komiks powinien przedstawiać epizod, który będzie rozgrywał się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa. Bohaterem komiksu może być fikcyjna lub realna postać. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1917 do 1990 roku.

     Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości 8–10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/epizody-z-najnowszej-historii-polski-w-komiksie--wez-udzial-w-konkursie-ipn

 


 „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy” – zapraszamy do udziału w konkursie IPN

     Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie IPN „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w ciekawej i nowoczesnej formie życia oraz działalności wybranego polskiego naukowca. Ważne, aby postać ta była mało znana i żyła w XIX lub XX wieku. Prace można wykonać samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 marca br. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zapomniani-polscy-naukowcy-i-wynalazcy--zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-ipn

 


 

 

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

 

     Fundacja im. Kazimierza Wielkiego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

     Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej, plastycznej lub multimedialnej o Żołnierzach Wyklętych, które zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

     uczniowie szkół podstawowych,

     uczniowie szkół ponadpodstawowych.

     Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r.

link do konkursu:

 https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11052