Aktualności 2017-18


CAŁA POLSKA CZYTA "PRZEDWIOŚNIE"

         Dnia 7 września 2018 roku w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Uczniowie klasy V i VI wzięli czynny udział w adaptacji powieści.  Zostały zaprezentowane inne książki S. Żeromskiego oraz ukazano kontekst historyczny "Przedwiośnia". Nad wszystkim czuwali nauczyciele języka polskiego i historii.

Paulina Sentkiewicz


 


UBEZPIECZENIE

 

        Przypominamy, że składka na ubezpieczenie wynosi 28 zł. Wpłaty wnosimy do wychowawców klas.


DOŻYWIANIE

     W roku szkolnym 2018/19 dożywianiem zajmuje się Pani Aleksandra Kamola, wychowawca klasy VI.


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

     3 września wybrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2018/19. Spotkaliśmy się w szkole pełni siły i energii do działania. W murach szkoły powitała nas nowa Pani Dyrektor Barbara Szyszkiewicz, która od Pani Kingi Szerszeń odebrała nominację na dyrektora szkoły. Pani Dyrektor przedstawiła nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Jest to kolejny rok szkolny wdrażania reformy w szkole 8- klasowej. W tym roku uczniowie klasy VIII pierwszy raz przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

     Wszystkim życzymy wiele sił na nowy rok szkolny, dużo energii i zapału do pracy!

 

 


 

Klauzula informacyjna dla Uczniów, Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych oraz przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie, 21-426 Wola Mysłowska, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operację  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przedstawiciel Administratora Danych:

Barbara Szyszkiewicz  Dyrektor Szkoły


Inspektor Ochrony Danych: Hanna Skwarek

1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach :

a)     dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica przetwarzane są w celu rekrutacji dzieci do szkoły/ przedszkola, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996), oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;

b)     dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO;

c)      wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

2. Zebrane dane będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikających z przepisów prawa.

3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.     

4.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.

6. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej – SIO, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy Wola Mysłowska, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkoły i inne na wniosek np. PPP, GOPS.

7. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie szkoły.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

 


WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2018/2019

 Skład wyprawki:

·        kapcie (podpisane),

·        woreczek (podpisany) z zapasowym ubraniem (bluzka,  skarpetki lub rajstopki, majteczki, spodnie),

·        kubek, szczoteczka i pasta do zębów (podpisane),

·        chusteczki higieniczne – 2 duże pudełka,

·        duża paczka chusteczek nawilżanych.

 

Karty pracy oraz wyprawkę plastyczną zakupuje wychowawca grupy.

Koszt wyprawki plastycznej – 100zł.

Koszt pakietu z kartami pracy dla dzieci 3,4- letnich – 85 zł.

Koszt pakietu z kartami pracy dla dzieci 5- letnich – 124 zł.

Pieniądze należy wpłacać do wychowawcy grupy do 7 września 2018r.