Dokumenty do pobrania

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Deklaracja kontynuacji edu. przedszkolnej

 

Zgoda na udział w dyskotece

 

Zgoda na udział w wycieczce

 

Zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych

 

Zgoda rodzica na opiekę stomatologiczną