Aktualności 2019-2020


PROCEDURA UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

     Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

 

     Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie, Jarczew 55, 21-426 Wola Mysłowska.

 

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków