Aktualności 2012-13


 


ZAKOŃCZENIE ROKU

 

     28 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2012/ 2013. Tego dnia Pani Dyrektor wręczyła nagrody najlepszym uczniom, listy gratulacyjne ich rodzicom. Klasa V pożegnała klasę VI częścią artystyczną. Na zakończenie nasi absolwenci zostali obdarzeni zabawnymi orderami, które uczniom klasy V kojarzyły się z poszczególnymi osobami. W związku z odejściem klasa VI przekazała sztandar klasie V. Obecnie w skład pocztu sztandarowego wchodzą: Izabela Piętka, Weronika Tratkiewicz, Kamila Pawlak, Magdalena Kosyra, Jakub Chmura i Dominik Białach.

     Tego dnia również pożegnaliśmy Panią Danusię Walkiewicz, która odchodziła na emeryturę. W prezencie otrzymała rower, aby w przyszłości bez problemów mogła odwiedzać naszą szkołęJ

     Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim zebranym spokojnych i bezpiecznych wakacji. Wszyscy udali się na spotkania z wychowawcami klas a następnie do domu aby zacząć wymarzone wakacjeJ

 


DZIEŃ MATKI

     27 maja hucznie obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Matki. Uczniowie wszystkich klas przygotowani przez Panie: D. Kowalczyk, D. Władzińską, I. Has, T. Pierścionek i T. Boruc brali udział w przedstawieniu, recytowali, tańczyli, śpiewali. Uczennice klas młodszych zaprezentowały taniec „Rusałka”, uczniowie klas starszych „Danza Kuduro”. Gabrysia Kaszuba i Kamila Mućka przedstawiły piosenki w różnych językach. Uroczystość zgromadziła wiele mam, przybyli nawet tatusiowe. Wszyscy wspólnie świętowali, uczniowie przygotowali prezenty dla swoich rodziców a na koniec rodzice zostali zaproszeni na poczęstunek.

 


IV GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

        W tym roku IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego odbył się 20.05.2013 roku w Szkole Podstawowej w Jarczewie.

     W konkursie udział wzięło 28 uczniów ze szkół z terenu gminy Wola Mysłowska. Wszystkie szkoły zostały odpowiednio wcześniej poinformowane o terminie konkursu, wymaganiach i terminarzu związanym z konkursem. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe: klasy II-III oraz klasy IV-VI. Zawodnicy do wykonania mieli dwa zadania:

1. zaprezentowanie dowolnych scenek,

2. rozwiązanie testu.

     W komisji zasiadały Pani Agnieszka Talarek ze Szkoły Podstawowej w Lisikierzu, Pani Monika Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Mysłowie oraz Pani Izabela Has ze Szkoły Podstawowej w Jarczewie.

Wyniki przedstawiają się następująco:

KLASY MŁODSZE:

MIEJSCE I: Aleksandra Czajka, SP Lisikierz

MIEJSCE II: Grzegorz Iwaniec, SP Lisikierz

MIEJSCE III: Angelika Cegiełka, SP Mysłów

KLASY STARSZE:

MIEJSCE I: Alicja Kamińska, SP Lisikierz

MIEJSCE II: Albert Mika, SP Lisikierz

Miejsce III: Aleksandra Wojtasik, SP Jarczew

KLASYFIKACJA GENERALNA:

Najwięcej punktów (282) zdobyła Szkoła Podstawowa w Jarczewie, zdobywając w ten sposób puchar.  

CZĘŚĆ USTNA:

W kategorii klas młodszych i starszych dyplomy za pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Mysłowie.

Laureaci otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

 


XII EDYCJA KONKURSU WIEDZY PREWENCYJNEJ "JESTEM BEZPIECZNY"

     16.05.2013r. w Zespole Szkół w Adamowie odbył się powiatowy finał XIII edycji Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Konkurs jak co roku cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. W konkursie rywalizowali uczniowie klas IV – VI ze szkół w Wojcieszkowie, Krynce, Krzówce, Jedlance, Łukowie (nr 5), Adamowie, Jarczewie, Sarnowie, Fiukówce, Jakuszach.

Uczniowie walczyli dzielnie zmagając się ze sobą w 3 konkurencjach, tj.

- prezentacja szkoły oraz bezpiecznego hasła,

- test wiedzy,

- projekt koszulki.

 

     Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw, zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia.

 

     W konkursie udział wzięli: Gabriela Kaszuba, Erwin Podołowski, Izabela Piętka, Weronika Tratkiewicz, Olga Bielecka i Aleksandra Pawlak.

     Opiekunami byli Pani Katarzyna Bernaciak i Pani Izabela Has.


UROCZYSTOŚCI 3 MAJA

     Dnia 30.04.2013 uczniowie klasy V wraz z Panią Barbarą Szyszkiewicz i Panią Izabelą Has przygotowali część artystyczną z okazji 222.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 2 maja w naszym kraju obchodzony jest Dzień Flagi i także z tej okazji uczniowie zaprezentowali część artystyczną opowiadając o historii naszych barw narodowych.

 

          Natomiast 3 maja uczniowie klasy VI wraz z Panią Izabelą Has reprezentowali naszą szkołę na uroczystej mszy w Wilczyskach oraz przy uroczystym złożeniu kwiatów.

 


COMENIUS

     W dniach 08-19 kwietnia 2013 roku, Pani Izabela Has uczestniczyła w szkoleniu metodycznym nauczycieli w Scarborough w Anglii. Szkolenie wybrała z listy szkoleń programu Comenius, dotyczy ono akcji „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement.

     Koszty szkolenia, zakwaterowanie oraz koszty podróży i utrzymania były w całości pokryte przez  otrzymane dofinansowanie. O takie dofinansowanie ubiegać się może każdy nauczyciel znający język angielski. Otrzymanie dofinansowania nie jest jednak takie łatwe ponieważ przejść trzeba szereg procedur i wypełnić wniosek, który potem zostaje przyjęty lub odrzucony. Bardzo wielu nauczycieli ubiega się o takie dofinansowania ponieważ jest to dla nich ogromna szansa na rozwój i nabycie dodatkowych umiejętności. Nauczyciele mają możliwość samodzielnego wyboru kursu oraz miejsca, w którym owy kurs się odbywa.

Program Comenius jest skierowany do:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Źródło: www.comenius.org.pl

     W szkoleniu w Scarborough udział brali nauczyciele z wielu krajów, miedzy innymi Polski, Turcji, Bułgarii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii. Wszyscy komunikowali się w języku angielskim. Podczas zajęć mieli możliwość ćwiczenia języka, wymiany poglądów, dyskusji, porównywali systemy edukacji w poszczególnych krajach. Najważniejszą częścią kursu były zajęcia z metodyki, na której poznawaliśmy przeróżne metody pracy, używaliśmy nowoczesnych technik pracy, takich jak tablica interaktywna.

     Szkoła w której odbywało się szkolenie to głównie szkoła dla obcokrajowców uczących się języka. W czasie naszego szkolenia przebywały tam także osoby z Chin, Wietnamu.

     Udział w szkoleniu metodycznym za granicą jest bardzo korzystny dla nauczycieli, przede wszystkim dlatego, że mamy możliwość posługiwania się językiem angielskim przez cały czas. Dzięki temu mamy możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych ale także zweryfikowanie ich, zastanowienie się, co wymaga poprawy i ćwiczeń. Nauczyciele, którzy są rodowitymi anglikami, są dla nas wzorem jeśli chodzi o poprawność wymowy.

     Wiedza jaką zdobyliśmy na szkoleniu na pewno będzie nam służyła w pracy, poznaliśmy ciekawe techniki i zadania do wykorzystania na lekcjach. Zwracaliśmy uwagę na możliwości i zdolności poszczególnych grup wiekowych w uczeniu się. Szkolenie to zachęciło do częstszego użycia technologii informacyjnych na lekcjach oraz do przewartościowania dotychczasowych metod pracy, które stosowałam. Szkolenie było doskonałą okazją do poznania innych osób, dyskusji oraz wzbogacenia swojej wiedzy na temat innych kultur. Uważam, że udział w szkoleniu jest pomocny w motywowaniu uczniów do dalszej pracy, pokazywaniu, że warto uczyć się języków obcych, gdyż w przyszłości może im się to bardzo przydać. Bardzo chcielibyśmy nawiązać współpracę z innymi europejskimi szkołami, tak aby uczniowie mieli możliwość poznawania swoich rówieśników w innych szkołach oraz by wykorzystywali język angielski w praktyce pisząc maile, listy, rozmawiając przez Skype.

     Niewątpliwie, wszyscy, nie tylko nauczyciele powinni poszukiwać możliwości jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nadal, w naszym kraju podejmowanych jest wiele działań, które nie miałyby miejsca, gdyby nie fundusze unijne. Niestety, „Każdy korzysta, nie każdy widzi” :

http://www.kazdykorzysta.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Stronastartowa.aspx

     Oto przydatne strony z katalogami kursów oraz strony, na których można wiele dowiedzieć się o programach wymiany międzyszkolnej:

www.comenius.pl

http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx

http://www2.frse.org.pl/

http://www.comenius.org.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx

 


WIELKANOC

 

     Dzień 27 marca to ostatni dzień nauki szkolnej przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Z tej okazji p. Katarzyna Bernaciak wraz z kl. IV i VI przygotowały krótką część artystyczną.

      Pani Teresa Boruc ogłosiła wyniki konkursu na najładniejszą pisankę.

I miejsce - Gabriela Kaszuba

II miejsce - Izabela Piętka

 III miejsce - Kamila Pawlak

     Wyróżnieni zostali: Dawid Jeżewski i Tomasz Korgól. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

     Pani Agata Piętka wraz z klasą IV i V w krótkiej części artystycznej przypomniała o zbliżającej sie rocznicy śmierci Papieża. Na koniec p. Dyrektor złożyła wszystkim życzenia wielkanocne.

 


PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

 

     Dnia 21 marca, w naszej szkole powitaliśmy wiosnę. Pomimo, że pogoda nie sprzyjała wiosennym nastrojom wszyscy uczniowie byli w bardzo dobrych humorach i aby przyspieszyć przyjście wiosny, ubrali się na zielono. W tym dniu, uczniowie klas starszych zamienili się w nauczycieli i prowadzili lekcje. Odbyły się różne konkursy, część artystyczna i rozgrywki sportowe między klasami.

 

 


ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

     W lutym, nasza szkoła rozpoczęła drugi rok akcji adopcji na odległość. Zdecydowaliśmy się na adopcję dziewczynki z Kenii- Glory Mwendwa Kamencu. Dzięki naszemu wsparciu dziewczynka ma możliwość chodzenia do szkoły. Dziś otrzymaliśmy zdjęcia z misji w Laare, która otacza opieką dzieci w Kenii. Na zdjęciach widać naszą podopieczną z listami, które otrzymała od uczniów naszej szkoły.

     Cieszymy się, że dzieci w naszej szkole tak chętnie wspierają tę akcję.

 

 


FERIE W SZKOLE

       W ferie nie wszyscy uczniowie naszej szkoły odpoczywają. We wtorek, 12.02.2013 roku, uczennice klasy IV: Gabrysia Kaszuba, Natalia Tratkiewicz i Kamila Mućka spotkały się w szkole z Panią Izabelą Has aby rozpocząć przygotowania do koncertu życzeń, który przedstawią na uroczystości Dnia Matki. Wykonują one najbardziej znane piosenki w różnych językach świata. Nie jest to łatwe zadanie, ale dziewczyny już świetnie radzą sobie z piosenką włoską, angielską i francuską. Do maja mają nadzieję nauczyć się śpiewać po hiszpańsku i niemiecku. Trzymamy kciuki i czekamy na efekty!!!


FERIE ZIMOWE

                Pierwszy dzień ferii nasi uczniowie spędzili w Aquaparku w Mińsku Mazowieckim. Na lodowisku jedni dopiero uczyli się jeździć na łyżwach, inni doskonalili swe umiejętności. Do nauki jazdy na łyżwach służyły „pingwinki” z których nasi uczniowie, szczególnie ci najmłodsi, chętnie korzystali.

 

         Po godzinie spędzonej na lodowisku wszyscy z przyjemnością poszli na basen. Tam do dyspozycji była zjeżdżalnia, baseny, jacuzzi oraz sprzęt do pływania.  

                      

     Po tak miło spędzonym czasie ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.


LIMBOS

     Dnia 07.02.2013 w naszej szkole, jak co roku gościł zespół muzyczny „Limbos”. W tym roku uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć koncert za darmo, gdyż sfinansowała go Gmina Wola Mysłowska. Tytuł koncertu to; „Muzyczne serce człowieka”. Oto lista utworów jakie mogliśmy wysłuchać:

1.       WALC Z FILMU NOCE I DNIE - autor muzyki - Waldemar Kazanecki

Przepiękny polski utwór z melodią chwytającą za serce.

2.       CYRULIK SEWILSKI - autor muzyki - Gioacchino Rossini

Atrakcyjny fragment uwertury z włoskiej opery komicznej.

3.       MARSZ RADETZKIEGO - autor muzyki - Johann Straus

Popularny utwór, grany co roku na Noworocznym Koncercie w Wiedniu.

4.       NA ULICY ZIELONEGO DELFINA - autor muzyki - Bronisław Kaper

Autor tego utworu to wybitny polski muzyk kompozytor, pracujący w Hollywood.

Jako pierwszy Polski twórca w 1953 roku otrzymał OSCARA za muzykę filmową.

5.       SIEDMIU WSPANIAŁYCH - autor muzyki - Elmer Bernstein

Bardzo efektowna pozycja muzyczna z amerykańskiego westernu.

6.       NIECH ZAŚWIECI SŁOŃCE - autor muzyki - Gałt Mac Dermot

Finałowy kultowy motyw muzyczny z brodwayowskiego musicalu HAIR.

7.       PATRZĄC NA SIEBIE TWORZYMY MUZYKĘ - muzyka popularna

Bardzo znana piosenka z repertuaru piosenkarza, aktora Andy Williamsa

8.       GDY SIĘ ŚCIGAM Z WIATREM - autor muzyki - Mars Bonfire.

Piosenka rockowa z rep. zespołu Steppenwolf, wykorzystana w filmie Easy Rider.

9.       SZKLANA POGODA - autor muzyki - Grzegorz Stróżniak tekst:M. Dutkiewicz

Polska popularna piosenka z repertuaru zespołu Lombard.

10.    SERCE TO NAJPIĘKNIEJSZE SŁOWO ŚWIATA a.m. Izaak Dunajewski

Piosenka z filmu Świat się śmieje. Autor polskiego tekstu: Tymoteusz Prokulski

W koncercie uczestniczyły także przedszkolaki, które razem z zespołem zaśpiewały piosenkę „Szczotka, pasta”


BEZPIECZNIE Z NAMI ... WSZĘDZIE

     W środę 6 lutego pięciu uczniów naszej szkoły tj.: Izabela Piętka, Aleksandra Pawlak, Weronika Tratkiewicz, Jakub Chmura i Marcin Cegiełka reprezentowało szkołę w konkursie pt. „Bezpiecznie z nami… wszędzie”, który odbył się w Mysłowie. Konkurs został podzielony na dwie części. W pierwszej uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci, druga dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za wiadomości o Internecie uczniowie zajęli III miejsce. Wyprzedzili ich reprezentanci szkół
z Wandowa- I miejsce oraz z Lisikierza- II miejsce. W konkursie o bezpieczeństwie zajęliśmy I miejsce.

     Po części konkursowej odbyło się spotkanie z policjantem- dzielnicowym gm. Wola Mysłowska Łukaszem Kępą.

Nasi uczniowie z konkursowym plakatem, który dotyczył bezpieczeństwa w sieci.


WYCIECZKA DO WARSZAWY

     Dnia 05.02.2013 roku uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Warszawy. W programie wycieczki znajdowało się widowisko- rewia na lodzie DISNEY ON ICE, spacer po parku w Łazienkach oraz zobaczyliśmy Stadion Narodowy z bliska.

     Tego dnia towarzyszyła nam piękna pogoda, która umiliła nam spacer po parku. Największym wydarzeniem tego dnia była jednak rewia Disney`a. Dołączyliśmy  do Mikiego i Minnie na Wesołych Nie-Urodzinach z Alicją i Szalonym Kapelusznikiem, świętowaliśmy Mardi Gras z księżniczką Tianą i księciem Naveenem, odwiedziliśmy Królewski Bal Walentynkowy z księżniczkami Disneya i hawajskie Luau z Lilo i Stichem, wzięliśmy udział w zimowych zabawach z Chudym, Jessie i Buzzem Astralem, dostaliśmy gęsiej skórki na Strasznym Halloween z czarnymi charakterami z filmów Disneya i bawiliśmy się razem w magicznym maratonie okazji do zabawy z całego świata!

     Było to niezwykle barwne i interesujące widowisko. Nie tylko mogliśmy zobaczyć ulubione postaci z bajek w niezwykle pięknych strojach ale także dowiedzieliśmy się wiele na temat świąt obchodzonych na całym świecie!

Opiekunowie wycieczki:

P. Bożena Miszkurka

P. Teodora Pierścionek

P. Danuta Władzińska

P. Katarzyna Bernaciak

P. Izabela Has

 

 

 

 

 

 

 


DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM

 

     W dniu 21 stycznia 2013r. w Wojcieszkowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięli udział uczniowie z powiatu łukowskiego. Turniej rozegrano w czterech kategoriach wiekowych: dziewczęta klas IV i młodsze, chłopcy klas IV i młodsi, dziewczęta klas V- VI oraz chłopcy klas V- VI. Uczniowie z naszej szkoły również wzięli w nich udział. Damian Grzyb i Mateusz Kiliszek to zwycięzcy Gminnych Drużynowych Zawodów w Tenisie Stołowym, na Drużynowych Mistrzostwach Powiatu zajęli trzecie miejsce. Lepsi okazali się uczniowie z Krzywdy- I miejsce oraz uczniowie z Gręzówki-  II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

 


"ANIELSKIE ŚPIEWANIE"

     6 stycznia 2013 roku uczennice naszej szkoły: Gabriela Kaszuba, Kamila Mućka, Natalia Tratkiewicz, Patrycja Mucha (wokalistki) oraz Izabela Piętka (keyboard) wystąpiły w IV Powiatowym Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych „Anielskie śpiewanie”, który odbył się w Domu Kultury w Woli Gułowskiej. Utwory konkursowe prezentowali soliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu łukowskiego. Dziewczynki wystąpiły w dwóch kategoriach: jako soliści – zdobywając IV miejsce za kolędę „Zaśnij Jezuniu” oraz jako zespoły – zdobywając I miejsce za wykonanie kolędy „Dnia jednego o północy”. Poziom konkursu był bardzo wysoki, tym bardziej jesteśmy dumni z uzyskanych miejsc. W nagrodę otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz talon pieniężny. Do konkursu przygotowała je p. Dorota Kowalczyk.

Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów.


 

 


ŚWIETY MIKOŁAJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

 

Czy wy wiecie, czy nie wiecie?

Mikołaje są na świecie!

Czy wierzycie lub też nie,

Mikołaj odwiedzi mnie! 

     Dnia 6 grudnia 2011r. do dzieci z Punktu Przedszkolnego Przybył Święty Mikołaj. Był to dzień długo wyczekiwany przez wszystkie przedszkolaki. Dzieci powitały Mikołaja wspólną piosenką „Pada śnieg”. Święty Mikołaj był zachwycony występem  dzieci. W dowód wdzięczności postanowił wszystkim przedszkolakom wręczyć piękne paczuszki. Zawartość paczek wywołała na twarzach dzieci uśmiech i widać było ogromną radość. Muchomorki rozmawiały z Mikołajem, recytowały wiersze, śpiewały piosenki. A na koniec mała „sesja zdjęciowa” i poczęstunek dla zmęczonego gościa-tradycyjnie mleko i ciastko. Smutno było żegnać się z Mikołajem, ale mamy nadzieję, że za rok ponownie nas odwiedzi.

 

 


WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

     W środę 28 listopada w Urzędzie Gminy w Woli Mysłowskiej odbyły się warsztaty psychologiczno- pedagogiczne poprowadzone przez p. trener Zofię Skrzymowską- dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łukowie.          W warsztatach wzięli udział rodzice, pracownicy Urzędu Gminy oraz nauczyciele pracujący w Punktach Przedszkolnych. Tematem spotkania były etapy rozwoju dziecka, mowa dziecka, normy rozwojowe. Na koniec istniała możliwość zadawania pytań osobie prowadzącej na które pani Skrzymowska chętnie odpowiadała.

 


CENTRUM NAUKI KOPERNIK

         Dnia 25 października uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.

     Pierwszym etapem była strefa dźwięku. Przy pomocy nietypowych, bardzo prostych instrumentów dzieci przeprowadzały bardzo proste doświadczenia. W drugiej części galerii o nazwie Bzzz! najmłodsi odkrywali ciekawostki przyrodnicze. W Strefie światła poznawały zagadnienia z dziedziny optyki, promieniowania elektromagnetycznego i iluzji.

 


ŚWIĘTO SZKOŁY

     16 października 2012 roku obchodzimy Święto Szkoły. Uczniowie przygotowali krótką część artystyczną poświęconą  T. Kościuszce. Ogłoszono również wyniki przeprowadzonego wcześniej konkursu wiedzy o patronie – Tadeuszu Kościuszce. Konkurs wygrała klasa VI, a w kategorii indywidualnej Olga Bielecka uczennica klasy VI.

     W tym dniu odbyło się ślubowanie uczniów klas I i pasowanie ich na ucznia.

    Uczniowie otrzymali drobne upominki od dyrektora szkoły oraz od Samorządu Uczniowskiego. Opiekunka SKO wręczyła uczniom książeczki oszczędnościowe, zachęcając pierwszoklasistów do systematycznego oszczędzania.

     Następnie uczniowie przedstawili krótką część artystyczną dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji.

   Przedszkolaki wystąpiły na scenie i zaśpiewały wszystkim pracownikom szkoły gromkie „Sto lat” i odjechały „pociągiem” do swojej sali.

     Przewodnicząca Rady Rodziców p. Mariola Kalińska złożyła serdeczne życzenia nauczycielom życząc wytrwałości w trudnej pracy.

     Na zakończenie dyrektor szkoły wręczyła nagrody pieniężne dla pracowników:

Danuty Walkiewicz

Doroty Kowalczyk

Danuty Władzinskiej

Katarzyny Bernaciak

Izabeli Has

Barbary Pietryka

Krystyny Sudowskiej

 


"SMERFY"

     W „zerówce” pojawiły się smerfy dzięki zdolnościom plastycznym pani: Ewy Szczęśniak i Magdaleny Ciołko. Zerówkowiczom jest weselej i dziękują za prezent.


SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ

     9 października do przedszkolaków przyjechała pani pielęgniarka która rozmawiała z dziećmi na temat higieny osobistej.


     Sala punktu przedszkolnego zmieniła wygląd. Pojawiły się ilustracje do popularnych utworów: „Lokomotywa” i „Rzepka” J. Tuwima oraz kolorowe obudowy na grzejniki.


POZNAJ ŚWIAT PRZEZ JĘZYKI

     26 września w krajach całej Unii Europejskiej obchodzony jest jako Europejski Dzień Języków Obcych. Został on ustanowiony w 2001 roku. Tego dnia świętowana jest różnorodność językowa i kulturowa Europy. Z tej okazji w naszej szkole odbyło się przedstawienie mające na celu propagowanie nauki języków obcych. Pani Izabela Has zorganizowała także konkurs plastyczny pod tytułem: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”. Prace były niezwykle ciekawe i bardzo zachęcające do nauki języków.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce- Gabriela Kaszuba kl. IV

II miejsce- Izabela Piętka i Magdalena Chmura kl.V, VI

III miejsce- Erwin Podołowski kl.IV

     Również w ramach świętowania dni języków przyłączyliśmy się do akcji „Poznaj świat przez języki”. W jej ramach uczniowie rozwiązują quizy językowe oraz wymyślają hasła propagujące naukę języków.

     Ideą konkursu jest dotarcie do uczniów poprzez nauczycieli w szkołach publicznych. Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego przeprowadzają lekcję na podstawie materiałów opracowanych przez wydawnictwa - partnerów merytorycznych konkursu, zachęcając w ten sposób swoich uczniów do udziału w konkursie. Po tych zajęciach uczeń - uczestnik konkursu powinien zarejestrować się na stronie konkursu, wybrać konkretną szkołę językową, której kurs chciałby wygrać i rozpocząć zbieranie punktów.

     Celem konkursu „Poznaj świat przez języki” jest poprzez zabawę:

 • zgodnie z myślą przewodnią konkursu poznawanie świata przez języki,
 • motywowanie do nauki języków obcych,
 • zachęcenie młodzieży do twórczego podejścia do nauki języków obcych i podejmowania nowych wyzwań językowych,
 • uzmysłowienie obywatelom jak ważna i korzystna jest dla nich umiejętność posługiwania się językiem obcym.

 


"MALI LUDZIE - WIELKA POMOC"

     19 września w punkcie przedszkolnym odbyło się pierwsze comiesięczne spotkanie  osób realizujących projekt -  „Mali ludzie- wielka pomoc”. Spotkanie prowadziła Pani Zofia Mikusek – koordynator projektu.

 W spotkaniu uczestniczyli:

·         Wójt Gminy Władysław Mika,

·      Skarbnik gminy – Kinga Szerszeń,

·      Inspektor do spraw oświaty – Elżbieta Czajka,

·      Dyrektorzy szkól w których realizowany jest projekt

-   Anna Pietrzak,

-   Grzegorz Pacek,

-   Bożena Miszkurka

     Tematem przewodnim  była informacja na temat zadań realizowanych w miesiącu wrześniu oraz planu działań na miesiąc październik 2012.
W "ASTROPARKU"

     12 września 2012 roku w naszej szkole gościliśmy planetarium objazdowe. Na Sali gimnastycznej ustawiono olbrzymi namiot. W nim odbyła się prezentacja. Dzieci obejrzały niebo, dowiedziały się co widzimy na nieboskłonie w rozgwieżdżoną noc. Ponadto odbyły podróż przez budowę Układu Słonecznego.

     Obejrzały z bliska wszystkie planety oraz Słońce. Dzieci śledziły etapy lotu rakiety kosmicznej. Obejrzały jak wygląda nasza planeta Ziemia widziana z kosmosu. 

     W czasie pokazu dzieci dowiedziały się skąd bierze się dzień i noc.

     Może któreś dziecko zaciekawiliśmy na tyle, aby w przyszłości pogłębiać wiedzę  w tym zakresie? Może w życiu dorosłym któreś zostanie astronautą lub kosmonautą?
SPACER

     11.09.2012 po drugim śniadaniu przedszkolaki wraz z opiekunkami udały się na swój pierwszy spacer po okolicy. Dzieci miały możliwość bawienia się na placu zabaw oraz obserwowały przyrodę i zbierały żołędzie.


OTWARCIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

     03.09.2012 także nastąpiło uroczyste otwarcie Punktu Przedszkolnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nosi nazwę „Mali ludzie- wielka pomoc!”

     Do punktu w Jarczewie uczęszcza 22 dzieci. Wychowawcą grupy jest Pani Weronika Adamczyk, pomocą w punkcie jest Pani Lidia Klimek. Dzieci także uczęszczają na zajęcia z rytmiki prowadzone przez Panią Agatę Piętka oraz na zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Panią Izabelę Has.

     W ciągu dnia dzieci zapewnione mają drugie śniadanie oraz obiad.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012-13

     Dnia 3 września 2012 roku Mszą Świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2012/13. Gościliśmy w szkole Panią Sekretarz Gminy Wola Mysłowska Zofię Mikusek, Księdza Proboszcza Romualda Pawluczuka oraz Księdza Wikariusza Arkadiusza Rogalskiego, Panią Grażynę Łysoń- radną Gminy Wola Mysłowska. Pani Dyrektor serdecznie powitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych pracowników szkoły. Przedstawiła nowych nauczycieli oraz podała najważniejsze informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.