Aktualności 2019-2020


 

NARODOWE CZYTANIE

    

     W dniu 07.09.2019 r. odbyła się ósma edycja akcji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas tegorocznej odsłony akcji,  Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Wspólnym mianownikiem wybranych tekstów jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.

     W programie Narodowego Czytania wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Wola Mysłowska. Cała uroczystość odbywała się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. G. W. Zakrzewskiego. 

     Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas V i VII pod opieką pani Hanny Skwarek. Uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchać noweli B. Prusa „Katarynka” w wykonaniu uczniów szkół podstawowych. Z naszej szkoły fragmenty noweli odczytały: Aleksandra Koziej i Patrycja Lewandowska. Drugą nowelą była „Sawa” H. Rzewuskiego w interpretacji osób dorosłych. Reprezentantem naszej szkoły była pani Hanna Skwarek, która odczytała fragment noweli.

     Dopełnieniem uroczystości były obchody 55-lecia Gminnej Biblioteki w Woli Mysłowskiej uświetnione koncertem akordeonowym oraz obecnością Członków Fundacji Chorągwi Jazdy Rzeczypospolitej. Na zakończenie, gospodarz uroczystości pani Ewa Konieczna, zaprosiła wszystkich uczestników na jubileuszowy tort.

     Współuczestniczenie w tej akcji było wyjątkowym doznaniem, które pozostawia
w umysłach, zarówno czytelników jak i słuchaczy,  niezapomniane wrażenia.

 

 


 

MATERIAŁ DO KONKURSU

 WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

 

 


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

     Wszystko co dobre szybko się kończy, tak więc  2 września wróciliśmy do szkoły po wakacyjnej przerwie.  Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych na inauguracji roku szkolnego 2019/20: księdza kanonika Romualda Pawluczuka, księdza Michała Rodaka, Panią Inspektor do spraw oświaty  Hannę Celej, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły i wszystkich uczniów. Wygłosiła ciepłe, pełne otuchy przemówienie na  rozpoczynający się rok.  Opowiedziała również o zmianach (remontach) jakie zaszły w szkole w okresie wakacji. Na koniec zaś złożyła wszystkim życzenia.

     W związku z  80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, Pani Hanna Skwarek pięknie przybliżyła nam historię  z  1 września 1939 roku, atmosferę tamtych dramatycznych chwil.

     Po części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

 

     Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy powodzenia w tym roku szkolnym!

 


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

31 października

2-3 stycznia

21 - 24 kwietnia

12 czerwca

 

 


 

 


 MOBILNE PLANETARIUM

 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I GOŚCI GMINY WOLA MYSŁOWSKA SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPANIAŁE PRZEŻYCIE W MOBILNYM PLANETARIUM –
SPOTKANIE Z GWIAZDAMI KOSMOSU.

BEZPŁATNE POKAZY, SEANSE I WARSZTATY W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY WOLA MYSŁOSKA W PONIEDZIAŁEK I WTOREK 26-27.08.2019 R. POPROWADZĄ EDUKATORZY Z CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE.

W SUMIE ODBĘDZIE SIĘ 14 SEANSÓW, ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH

(W KAŻDYM 30-MINUTOWYM POKAZIE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE 30 OSÓB)

PROPONUJEMY PRZYBLIŻONY HARMONOGRAM ZAJĘC:

 

PONIEDZIAŁEK, 26.08.2019R.

9.00 – 9.40 – NAJMŁODSZE DZIECI WRAZ Z OPIEKUNAMI

9.50 – 10.30

10.40 – 11.20 – SP MYSŁÓW

11.30 – 12.10

12.20 – 13.00 – SP LISIKIERZ

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00 – NAUCZYCIELE

15.00 – 17.00 – WARSZTATY DLA MIŁOŚNIKIÓW GWIAZD

 

WTOREK, 27.08.2019R.

 

8.00 – 8.40 – SP WANDÓW

8.50 – 9.30

9.40 – 10.20 – SP JARCZEW

11.20 – 12.00 – SPECJALNY POKAZ DLA SENIORÓW

12.30 – 13.10

13.20 – 14.00

 

 


 WYPRAWKA ZEROWIAKA 2019/2020

 

Skład wyprawki:

 

- kapcie (podpisane),

- kubek, szczoteczka i pasta do zębów (podpisane),

- ręcznik,

- chusteczki higieniczne – 2 duże pudełka,

- chusteczki nawilżane – 2 duże paczki,

- podkładka śniadaniowa,

- ołówek,

- gumka,

- temperówka,

- kredki,

- piórnik.

 

Karty pracy oraz wyprawkę plastyczną zakupuje wychowawca grupy.

 

Koszt wyprawki plastycznej – 100zł.

Koszt pakietu z kartami pracy dla dzieci 5-6- letnich Nowe przygody Olka i Ady. Sześciolatek. Poziom BB+ – 129 zł.

 

Książkę do religii zakupują rodzice.

,,Kocham dobrego Boga’’ kl. 0 wyd. JRDNOŚĆ (Kielce)

 

 

Pieniądze należy wpłacać do wychowawcy grupy do 6 września 2019r.


WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2019/2020

 

Skład wyprawki:

 

- kapcie (podpisane),

- woreczek (podpisany) z zapasowym ubraniem (bluzka,  skarpetki lub rajstopki, majteczki, spodnie),

- kubek, szczoteczka i pasta do zębów (podpisane),

- chusteczki higieniczne – 2 duże pudełka,

- chusteczki nawilżane – 2 duże paczki,

- podkładka śniadaniowa.

 

     Karty pracy oraz wyprawkę plastyczną zakupuje wychowawca grupy.

 

     Koszt wyprawki plastycznej – 100zł.

     Koszt pakietu z kartami pracy dla dzieci 4- letnich Nowe przygody Olka i Ady. Czterolatek. Poziom A+ – 88 zł.

     Koszt pakietu z kartami pracy dla dzieci 5- letnich Nowe przygody Olka i Ady. Sześciolatek. Poziom BB+  – 129 zł.

 

     Pieniądze należy wpłacać do wychowawcy grupy do 6 września 2019r.

 


 

Klauzula informacyjna dla Uczniów, Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych oraz przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie, 21-426 Wola Mysłowska, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operację  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przedstawiciel Administratora Danych:

Barbara Szyszkiewicz  Dyrektor Szkoły


Inspektor Ochrony Danych: Hanna Skwarek

1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach :

a)     dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica przetwarzane są w celu rekrutacji dzieci do szkoły/ przedszkola, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996), oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;

b)     dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO;

c)      wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

2. Zebrane dane będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikających z przepisów prawa.

3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.     

4.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.

6. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej – SIO, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy Wola Mysłowska, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkoły i inne na wniosek np. PPP, GOPS.

7. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie szkoły.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych